Styrker godstrafikken på skinner

av

Jernbanedirektør, Knut Sletta. Her er han fotografert på sitt hjemsted Harestua. (Foto: Fartein Rudjord)

Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil sette i verk tiltak for en mer pålitelig og miljøvennlig godstrafikk på skinner.

Det vil også styrke jernbanens bidrag til Norges klima- og miljømål i kommende Nasjonale transportplan, heter det i en felles tilråding for prioriteringer som Jernbanedirektoratet og Bane NOR offentliggjorde 31. mars.

Det skal nå satses sterkere på godstrafikk.

Jernbanen har et unikt fortrinn ved at toget kan frakte mange mennesker og store volum gods på en klima-, miljø-, energi- og arealeffektiv måte. Her er et godstog på vei over Saltfjellet nå i mars. (Foto: Simen Slette Sunde)

Blant annet foreslås å øke kapasiteten for kombigods på strekningene mellom Oslo og Narvik, Bergen og Trondheim.

Et unikt fortrinn: https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2023/vil-prioritere-et-palitelig-togtilbud/

Krever en velutviklet godsjernbane: https://www.logistikkinside.no/jernbanedirektor-jernbanegods-knut-sletta/krever-en-velutviklet-gods-jernbane/609010

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: