Forlot sjefsstolen i Accelerator

av

,

Nå vil Erik Mørch slippe toppleder-ansvaret døgnet rundt. (Foto: Per Dagfinn Wolden)

Erik Mørch forlot sjefsstolen og rollen som daglig leder i Accelerator 31. mars.

Nå ønsker han mer tid til familien, og ser frem til færre operative timer, i tillegg til å slippe det fulle ansvar døgnet rundt som toppleder.

Til Per Dagfinn´s bransjeblogg forteller han at arbeidsmengden har økt i takt med selskapets rivende utvikling, og med en virksomhet som vokser hurtigere enn noensinne.

Dette er også grunnen til at Mørch vil omprioritere hverdagen med mer tid til familie og barnebarn.

Mørch fortsetter i selskapet som «altmuligmann» uten lederansvar.

Med eierpost i selskapet fortsetter han som styremedlem.

Gründerne

Linda Skarphol og Ketil Møller er klar for nye utfordringer, og nå med Erik Mørch (t.h.) som “hjelpemann“.

Gründerne og majoritetseierne i Accelerator AS, Linda Skarphol og Ketil Møller, er fullt operative og vil lede bedriften videre.

Ketil Møller trådte inn som konstituerende daglig leder fra 1. april.

Accelerator AS kan se tilbake på 20 år med solid og kontrollert vekst. I 2022 passerte omsetningen 100 millioner, og som er 30% over fjoråret.

Ambisjonene for årene fremover er like ambisiøse.

– Strategien er å være best på personlig kundeoppfølging, kombinert med styrket agentnett i Europa og innovative tredjeparts logistikktjenester, sier Accelerators konstituerende leder, Ketil Møller og fortsetter:

– I dag har selskapet 26 medarbeidere med lang ansiennitet, og med en kultur for å løse kompliserte logistikkoppdrag med korte beslutningsveier.

– Men for din del er det nå altså slutt, Erik Mørch?

– Nei da, ikke helt. Linda, Ketil og jeg «legger veien etter hvert som vi går», med vekt på de oppgaver og fokusområder som rasjonelt kan utføres av meg fremover. Jeg blir fortsatt ansatt i Accelerator, og med eierandel blir jeg fortsatt styremedlem, forteller Mørch til Per Dagfinn´s bransjeblogg.

Han fremhever at Accelerator vokser og utvikler seg dag for dag, på tross av usikre og mer uforutsigbare tider.

– Sundt med friskt blod

– Det er sundt med nye og flere «øyne» og initiativ i en forretning som er i utvikling, understreker han og fortsetter:

– Personlig ser jeg frem til færre operative timer, i tillegg til å slippe det fulle ansvar døgnet rundt som toppleder. Til sommeren blir jeg 65 år og som du vet, tiden flyr. For halvannet år siden ble jeg farfar. Det er det flotteste jeg har opplevd siden jeg selv ble far, og jeg har et lite «samvittighetsdrag» for å kunne bidra med oppfølging bedre enn jeg gjorde for tretti år siden. Blir det tid til overs vil jeg kanskje gjøre noen konsulent oppgaver i YourSolution, så sant det ikke er i konflikt med Accelerator, som jeg er medier i, avslutter Erik Mørch.

Her er mer om Accelerator: https://www.logistikkinside.no/accelerator-distribusjon-flyfrakt/og-gull-alderen-har-ikke-uteblitt/673290

Passerte “hundremillionersgrensa”: https://www.logistikkinside.no/accelerator-distribusjon-godstransport/har-passert-hundremillionersgrensen/730969

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: