Flere pakker og mindre miljøutslipp

av

Posten leverer pakkene med el-bil.

Posten håndterte i fjor syv prosent flere pakker fra netthandelen og CO₂-utslippene ble redusert med fem prosent.

Posten fremstår stadig mer som en miljøbedrift, ifølge en fersk rapport fra konsernet.

Posten hadde et justert driftsresultat på 406 mill. kroner for 2022.

Konsernets resultat før skatt ble negativt med 343 mill. og årsresultatet ble negativt med 277 mill. kroner.

Etter offentliggjøring av foreløpig årsresultat i konsernets kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 ble det utført en korreksjon knyttet til IFRS 16 som økte andre driftskostnader. Dette medførte en endring på 33 mill. kroner i justert driftsresultat og resultat før skatt og 26 mill. kroner i årsresultat.

– Det siste året har spesielt de høye energiprisene og økt inflasjon medført stor uforutsigbarhet for oss og resten av logistikkbransjen. Det økonomiske resultatet gjenspeiler den situasjonen vi står i, med kraftig kostnadsøkning som har gått ut over våre marginer. Det er imidlertid gledelig å se at vi i 2022 både har forsterket vår nordiske posisjon i pakkemarkedet, samtidig som vi fortsetter å redusere våre klimagassutslipp, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten i en pressemelding.

Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge (Foto: Posten)

55 prosent reduksjon på ti år

Postenkonsernet har fortsatt arbeidet med å redusere utslippene i tråd med målene i Parisavtalen. Siden 2012 har konsernet redusert CO₂-utslippene med 55 prosent.

En vesentlig årsak til de reduserte klimagassutslippene er offensiv anskaffelse av kjøretøy på fornybar energi som ved utgangen av 2022 utgjorde en andel på 44 prosent av den samlede bilparken. I 2022 hadde konsernet 2529 kjøretøy på fornybare energikilder, opp fra 2249 året før.

Ifølge Postens integrerte årsrapport blir 2023 svært utfordrende.

– Inflasjonen er på et høyt nivå og man forventer et høyt kostnadsnivå framover. Det innebærer prioriteringer, fortsatt høy kostnadsdisiplin og samtidig satse der det trengs for å sikre volumvekst og langsiktig konkurransekraft, sier konsernsjef Tone Wille.

Ved utgangen av 2022 hadde Postenkonsernet 12.750 ansatte, og opererer terminaler på 39 steder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Noen høydepunkter:

Her er noen høydepunkter fra den integrerte årsrapporten:

-Klimagassutslippene redusert med 5 prosentpoeng

– Totalt utslipp redusert med 55 prosent, tilsvarende 385.641 tonn CO₂-ekvivalenter siden basisåret 2012.

– Vårt nordiske distribusjonsnettverk har nå over 6500 aktive utleveringssteder

– Over 2 millioner pakker utlevert i pakkeboks. Siden oppstarten i 2020 har vi plassert ut pakkebokser på 1677 lokasjoner i Norge, og nå står Sverige for tur

– Venture-virksomheten investerte i seks nye selskaper: Droneselskapet Aviant, den nordiske markedsplassen Tise som fremmer gjenbruk og sirkulærøkonomi, samt i selskapene Kavall, Sharefox, Easycom, og Dintero

– Solceller installeres på konsernets nye terminaler i Norden

– Verdens nordligste el-lastebil satt i permanent drift på Svalbard

– Ansetter mer enn 200 nye varebilsjåfører

– Ny driftsmodell medførte anskaffelse av 100 nye el-varebiler

– Posten ble kåret til den merkevaren i logistikkbransjen som nordmenn oppfatter å være mest bærekraftig av Sustainable Brand Index. Bring kom på andreplass

– Posten kutter utslipp i tråd med Parisavtalen og inngår i PWCs klimaindeks, kalt «årets klimavinnere»

– Posten på topp-10 i omdømme blant Norge bedrifter i Ipsos´ årlige profilundersøkelse. Posten på 9. plass, opp åtte plasser fra 17. plass året før

– Dronelevering testet. Det skjedde med vannprøver fra Snåsa til Namsos. I Oslo sentrum testet Posten utkjøring av matvarer med robot

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: