Per Dagfinn’s bransjeblogg

Logistikknyhetene

Annonsering

Annonsering

Annonsering

2023

Annonsering

Her bygges nytt grønt knutepunkt med jernbanetilknytning. Toget kommer i august 2025
Redaktør Per Dagfinn Wolden
Logistikkjournalist / Journalist

Mobil: +47 93 44 71 65

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten
Tips og annonser